Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 2547/QĐ-UBND07/08/2019Quyết định Về việc đặt tên, số hiệu đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Số: 2500/QĐ-UBND01/08/2019Công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới các xã Thiệu Vận, Thiệu Giao và Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, đến ngày 01/8/2019
1027/UBND-VPBĐP30/7/2019Công bố, lấy ý kiến kết quả thẩm tra NTM cho xã Thiệu Giao, Thiệu Vận, Thiệu Ngọc
2462/QĐ-UBND25/7/2019Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2019
2461/QĐ-UBND25/7/2019Công nhận danh hiệu " xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" năm 2019
Số: 1850/QĐ-UBND20/6/2019Quyết định công bố Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Thiệu Ngọc
62/BC-UBND30/5/2019Báo cáo tổng hợp ý kiến đơn thư của nhân dân xã Thiệu Ngọc trong vùng bị ảnh hưởng công trình xử lý điểm xung yếu đê hưu sông Cầu Chày và tả sông Chu
39/TT-UBND21/3/2019Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo tình hình thu hôi đất
Số: 09/QĐ-UBND15/01/2019QĐ khen thưởng cho tập thể và tổ ĐB HĐND xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018
số: 10/QĐ-UBND15/01/2019QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT