Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc tuyên truyền chung tay xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã. Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã nhà đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc có 6 chi hội với tổng1021 hội viên. Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trên 80% hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời xây dựng các mô hình: Trang trại, gia trại kết hợp trồng cây ăn quả... Nhiều hộ nông dân đã thành công với mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế so với trước.
Trong phong trào chung tay xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong xã có vai trò quan trọng trong việc vận động, góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, cổng … để làm đường giao thông. Tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; để làm giao thông thủy lợi nội đồng; và làm các công trình phúc lợi khác, Các gia đình hội viên ở các chi hội đã đóng góp hàng tỉ đồng để xây dựng NTM, Hàng năm hội đã giúp đỡ trên 10 hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,5%. Bên cạnh đó, Mỗi năm Hội còn tổ chức được 5 buổi tuyên truyền cho trên 700 lượt hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế quy định của Huyện, xã liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như lãi suất vay vốn, tiền vay để phát triển các mô hình kinh tế mới, phát triển chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm biogas...
Để hỗ trợ hộ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã Phối hợp với các Ngân hàng, phát triển các nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tổng nguồn quỹ hỗ trợ Nông dân đến nay là 50 triệu đồng, cho 2 hộ hội viên nông dân vay. Nguồn vốn vay qua các ngân hàng là 14 tỷ đồng cho 312 hộ vay. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã kết nạp được 20 hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hội viên chiếm 95,5% trong tổng số hộ nông nghiệp trong toàn xã.
Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc đã góp phần tích cực để Thiệu Ngọc phấn đấu đạt xã NTM trong 9 tháng đầu năm 2019, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan sâu tỏa rộng, thu hút nhiều Hội viên tham gia.

Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc tuyên truyền chung tay xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã. Những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân xã nhà đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc có 6 chi hội với tổng1021 hội viên. Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trên 80% hội viên đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời xây dựng các mô hình: Trang trại, gia trại kết hợp trồng cây ăn quả... Nhiều hộ nông dân đã thành công với mô hình mới, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế so với trước.
Trong phong trào chung tay xây dựng NTM, Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong xã có vai trò quan trọng trong việc vận động, góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, cổng … để làm đường giao thông. Tham gia hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; để làm giao thông thủy lợi nội đồng; và làm các công trình phúc lợi khác, Các gia đình hội viên ở các chi hội đã đóng góp hàng tỉ đồng để xây dựng NTM, Hàng năm hội đã giúp đỡ trên 10 hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,5%. Bên cạnh đó, Mỗi năm Hội còn tổ chức được 5 buổi tuyên truyền cho trên 700 lượt hội viên về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cơ chế quy định của Huyện, xã liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như lãi suất vay vốn, tiền vay để phát triển các mô hình kinh tế mới, phát triển chăn nuôi kết hợp xây dựng hầm biogas...
Để hỗ trợ hộ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã Phối hợp với các Ngân hàng, phát triển các nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tổng nguồn quỹ hỗ trợ Nông dân đến nay là 50 triệu đồng, cho 2 hộ hội viên nông dân vay. Nguồn vốn vay qua các ngân hàng là 14 tỷ đồng cho 312 hộ vay. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, bình quân mỗi năm, Hội Nông dân xã kết nạp được 20 hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hội viên chiếm 95,5% trong tổng số hộ nông nghiệp trong toàn xã.
Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc đã góp phần tích cực để Thiệu Ngọc phấn đấu đạt xã NTM trong 9 tháng đầu năm 2019, thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan sâu tỏa rộng, thu hút nhiều Hội viên tham gia.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT