Hội nghị Trao huy hiệu Đảng, triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa

Đăng lúc: 09/11/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tổ chức Hội nghị trao Huy hiệu Đảng triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa

New Picture (35).png

Hình ảnh trao Huy hiệu Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã đã trao và gắn Huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai, quán triệt 05 Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa và Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm

New Picture (36).png

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã triển khai, quán triệt Nghị Quyết số 06-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Triển khai những điểm mới Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Ngô Xuân Quy – Phó Bí thư Trực đảng triển khai quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về đẩy mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ theo hướng hiện đại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Trịnh Đình Lý - Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị Quyết số 04 -NQ/HU về phát triển Nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021 - 2026 và Nghị Quyết số 05-NQ/HU về phát triển Công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021 – 2026.

Phát biểukết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, chúc mừng, ghi nhận công sức đóng góp của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng và mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, nêu gương sáng trong mọi nhiệm vụ. Chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng bộ và Chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của xã.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biểu dương tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời nhấn mạnh các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện; tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Để các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết giao UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã theo chức trách, nhiệm vụ của đơn vị khẩn chương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa, có tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện thực tế của xã, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của các nghị quyết đến đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh và yêu cầu Ban chỉ đạo Covid 19, Trung tâm Chỉ huy, các Tiểu ban và Trạm y tế xã tăng cường công tác phòng, chống Covid 19, không được chủ quan, lơ là, giám sát chặt chẽ người đi - đến trên địa bàn xã, đặc biệt là người trở về từ phía Nam cách ly tại các nhà trống do thôn quản lý, tuyệt đối không để các đối tượng cách ly ra khỏi nhà, tiếp xúc nhiều người khi chưa hết thời gian cách ly và được cấp có thẩm quyền cho phép, xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền, động viên công dân chưa nên về xã khi không thực sự cần thiết, nếu thực sự cần thiết phải trở về đại phương thì bất kỳ trường hợp nào đều phải báo trước, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; nêu cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng các kịch bản, phương án cụ thể để phòng, chống dịch đáp ứng tình hình mới.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Hội nghị Trao huy hiệu Đảng, triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa

Đăng lúc: 09/11/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tổ chức Hội nghị trao Huy hiệu Đảng triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa

New Picture (35).png

Hình ảnh trao Huy hiệu Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã đã trao và gắn Huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai, quán triệt 05 Nghị quyết của Huyện ủy Thiệu Hóa và Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm

New Picture (36).png

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã triển khai, quán triệt Nghị Quyết số 06-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Triển khai những điểm mới Quy định số 37 – QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Ngô Xuân Quy – Phó Bí thư Trực đảng triển khai quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa gia đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 31 tháng 5 năm 2021 về đẩy mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ theo hướng hiện đại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Trịnh Đình Lý - Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị Quyết số 04 -NQ/HU về phát triển Nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2021 - 2026 và Nghị Quyết số 05-NQ/HU về phát triển Công nghiệp gắn với phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa giai đoạn 2021 – 2026.

Phát biểukết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương, chúc mừng, ghi nhận công sức đóng góp của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng và mong muốn các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, nêu gương sáng trong mọi nhiệm vụ. Chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng bộ và Chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của xã.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã biểu dương tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời nhấn mạnh các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện; tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Để các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết giao UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã theo chức trách, nhiệm vụ của đơn vị khẩn chương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa, có tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện thực tế của xã, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của các nghị quyết đến đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận, ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh và yêu cầu Ban chỉ đạo Covid 19, Trung tâm Chỉ huy, các Tiểu ban và Trạm y tế xã tăng cường công tác phòng, chống Covid 19, không được chủ quan, lơ là, giám sát chặt chẽ người đi - đến trên địa bàn xã, đặc biệt là người trở về từ phía Nam cách ly tại các nhà trống do thôn quản lý, tuyệt đối không để các đối tượng cách ly ra khỏi nhà, tiếp xúc nhiều người khi chưa hết thời gian cách ly và được cấp có thẩm quyền cho phép, xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền, động viên công dân chưa nên về xã khi không thực sự cần thiết, nếu thực sự cần thiết phải trở về đại phương thì bất kỳ trường hợp nào đều phải báo trước, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; nêu cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng các kịch bản, phương án cụ thể để phòng, chống dịch đáp ứng tình hình mới.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT