ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU NGỌC, HUYỆN THIỆU HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 9/12/2020, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trục Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, các Đoàn thể chính trị trong xã
New Picture (2).png
Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng
Đảng bộ xã Thiệu Ngọc có 9 chi bộ, 6 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học với 279 đảng viên. Trong năm 2020, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, có 49/56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, bầu Trưởng thôn và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã tổ chức thành công Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trong khí thế vui tươi, phấn khởi, đầm ấm và trang trọng, có 05/6 thôn được đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc của tri HĐND tỉnh tại xã; Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các đoàn thể và nhân dân.
New Picture (3).png
Đồng chí Ngô Xuân Quy – PBT – Chủ tịch HĐND và đồng chí Trịnh Đình Lý – PBT – Chủ tịch UBND xã Tặng giấy khen của Đảng ủy cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc học tập Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, Nghị Quyết 58 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Năm 2020, có 01 chi bộ xếp loại xuất sắc, 07 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm, có 73 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, năm 2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ vẫn còn hạn chế đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt, Tổng sản lượng lương thực (tính cây có hạt)/năm, Công tác kết nạp đảng viên mới, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ, đoàn thể chậm đổi mới.
Nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên Ban Thường vụ– Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ đạt được trong năm vừa qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong năm 2021 đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng cũng nhiều khó khăn, thời tiết biến đổi khó lường, Đại dịch Covid -19 diễn ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, phải thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; năm đầu thực hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm2021 – 2026 theonghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm vụ của Đảng bộ rất lớn, nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đề nghị Đảng uỷ, các chi bộ phải lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tuyên truyền giáo dục pháp luật cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần tích cực tự học để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành và hoạt thành vượt các mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của xã trong 2021.

ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU NGỌC, HUYỆN THIỆU HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 9/12/2020, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trục Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, MTTQ, các Đoàn thể chính trị trong xã
New Picture (2).png
Đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng
Đảng bộ xã Thiệu Ngọc có 9 chi bộ, 6 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học với 279 đảng viên. Trong năm 2020, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã chủ động triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, có 49/56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, bầu Trưởng thôn và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đặc biệt là Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã tổ chức thành công Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trong khí thế vui tươi, phấn khởi, đầm ấm và trang trọng, có 05/6 thôn được đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc của tri HĐND tỉnh tại xã; Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các đoàn thể và nhân dân.
New Picture (3).png
Đồng chí Ngô Xuân Quy – PBT – Chủ tịch HĐND và đồng chí Trịnh Đình Lý – PBT – Chủ tịch UBND xã Tặng giấy khen của Đảng ủy cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc học tập Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XX, Nghị Quyết 58 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Năm 2020, có 01 chi bộ xếp loại xuất sắc, 07 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm, có 73 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, năm 2020, công tác lãnh đạo của Đảng bộ vẫn còn hạn chế đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt, Tổng sản lượng lương thực (tính cây có hạt)/năm, Công tác kết nạp đảng viên mới, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ, đoàn thể chậm đổi mới.
Nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ xã Thiệu Ngọc tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thứ - Ủy viên Ban Thường vụ– Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ đạt được trong năm vừa qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong năm 2021 đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng cũng nhiều khó khăn, thời tiết biến đổi khó lường, Đại dịch Covid -19 diễn ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, phải thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; năm đầu thực hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm2021 – 2026 theonghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm vụ của Đảng bộ rất lớn, nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đề nghị Đảng uỷ, các chi bộ phải lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tuyên truyền giáo dục pháp luật cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần tích cực tự học để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành và hoạt thành vượt các mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của xã trong 2021.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT