Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc: 11/01/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 08/01/2021, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Thuấn – PhóTrưởng Công an huyện Thiệu Hóa, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và 05 đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Căn cứ Quy định số 4366/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”;
Thực hiện Điều 21.2 - (Khoản 2) Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy. “Ởxã, phường, thị trấn có từ 03 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng” và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã ra quyết định thành lập chi bộ công an xã.
Theo đó, Chi bộ công an xã có 05 đảng viên, 05/05 đồng chí là đảng viên chính thức, đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Huy - Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Trưởng công an xã được chỉ định làm Phó Bí thư Chi bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, Chi bộ sẽ xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
New Picture (12).png
Đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng uỷ xã trao Quyết định, tặng hoa thành lập Chi bộ công an xã
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Đỗ Thành Đồng- Bí thư Đảng ủy xã đã chúc mừng 05 đồng chí Công an chính quy được nhận nhiệm vụ về địa phương công tác và thành lập chi bộ mới với 05 đảng viên, nâng tổng số chi bộ trong Đảng bộ xã là 10 chi bộ với 280 đảng viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi bộ trong thời gian tới cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ, căn cứ vào quy chế hoạt động của ngành, quy chế Đảng bộ xã, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng quy chế hoạt động của Chi bộ và phân công trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Tổ chức rèn luyện và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trước mắt yêu cầu lực lượng Công xã phải tập trung lãnh đạo xây dựng phương án bảo vệ an toàn, phục vụ tốt Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, có biện pháp thiết thực để bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cáccấp vào tháng 5 năm 2021, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trongxã xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Bí thư Chi bộ Công an trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, quán triệt, định hướng của Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo Công an huyện, phấn đấu xây dựng Chi bộ Công an luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đảng ủy công an Huyện Thiệu Hóa; Thực hiện có nền nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế dân chủ, phát huy năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ, để xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành cùng nhân dân và chính quyền trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; Cương quyết, kiên trì, quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong khi làm nhiệm vụ, nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Việc thành lập Chi bộ Công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đưaxã nhà phát triển ngang tâm nhiệm vụ mới.
Đỗ Thành Đồng

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc: 11/01/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 08/01/2021, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công an xã. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Thuấn – PhóTrưởng Công an huyện Thiệu Hóa, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và 05 đồng chí đảng viên là công an chính quy của xã.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Căn cứ Quy định số 4366/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”;
Thực hiện Điều 21.2 - (Khoản 2) Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy. “Ởxã, phường, thị trấn có từ 03 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng” và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã ra quyết định thành lập chi bộ công an xã.
Theo đó, Chi bộ công an xã có 05 đảng viên, 05/05 đồng chí là đảng viên chính thức, đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Huy - Trưởng công an xã được chỉ định làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Trưởng công an xã được chỉ định làm Phó Bí thư Chi bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, Chi bộ sẽ xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về công tác đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
New Picture (12).png
Đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng uỷ xã trao Quyết định, tặng hoa thành lập Chi bộ công an xã
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Đỗ Thành Đồng- Bí thư Đảng ủy xã đã chúc mừng 05 đồng chí Công an chính quy được nhận nhiệm vụ về địa phương công tác và thành lập chi bộ mới với 05 đảng viên, nâng tổng số chi bộ trong Đảng bộ xã là 10 chi bộ với 280 đảng viên và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chi bộ trong thời gian tới cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ, căn cứ vào quy chế hoạt động của ngành, quy chế Đảng bộ xã, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng quy chế hoạt động của Chi bộ và phân công trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết tác phong trong thực thi nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Tổ chức rèn luyện và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trước mắt yêu cầu lực lượng Công xã phải tập trung lãnh đạo xây dựng phương án bảo vệ an toàn, phục vụ tốt Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, có biện pháp thiết thực để bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cáccấp vào tháng 5 năm 2021, ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phải đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trongxã xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Bí thư Chi bộ Công an trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, quán triệt, định hướng của Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo Công an huyện, phấn đấu xây dựng Chi bộ Công an luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ; có ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Đảng ủy công an Huyện Thiệu Hóa; Thực hiện có nền nếp, phong cách, lề lối làm việc, lễ tiết tác phong của người chiến sỹ công an nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo đúng quy chế dân chủ, phát huy năng lực, trí tuệ chuyên môn nghiệp vụ, để xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành cùng nhân dân và chính quyền trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; Cương quyết, kiên trì, quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu nhân dân trong khi làm nhiệm vụ, nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Việc thành lập Chi bộ Công an xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đưaxã nhà phát triển ngang tâm nhiệm vụ mới.
Đỗ Thành Đồng
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT