Đăng lúc 5 tháng trước · 216 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 213 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 470 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 509 lượt xem

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

(THO) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, đề án, cơ chế đã ban hành; trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế. Kết quả, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế cao; tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đăng lúc 4 năm trước · 1549 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT