Tổng kết công tác Hội và phong trào cựu chiến binh năm 2021

Đăng lúc: 08/12/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 08/12/2021, Hội cựu chiến binh (CCB) xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào CCB năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2022

New Picture (43).png

Đồng chí Ngô Đại Tá – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã – Chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Các đồng chí Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh xã, các đồng chí Chi Hội trưởng ở các thôn và các tập thể cá nhân có thành tích xuât sắc được nhận giấy khen của Hội CCB huyện năm 2021.

New Picture (44).png
Đồng chí Ngô Xuân Quy – Phó Bí thư Đảng ủy ủy xã trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021
Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của Dịch Covid-19 nhưng Hội CCB xã đã chủ động quán triệt, xây dựng và triển khai quyết liệt chương trình, kế hoạch công tác Hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Trong năm Hội đã kết nạp thêm 9 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 354 người trong đó hội viên tham gia chống Pháp 6 người, hội viên tham gia chống Mỹ 180 người, có 27 hội viên là nữ, Hội đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân Thiệu Hóa và xã Thiệu Ngọc gặp khó khăn trong đại Dịch Covid 19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội đã tổ chức kiện toàn xong 6/6 chi hội để chuẩn bị cho Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, vận động tuyển quân năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 7 thanh niên nhập ngũ, giải quyết tốt các chính sách liên quan đến CCB, Hiện nay Hội đang rất tích cực trong việc vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia khám nghĩa vụ quân sự năm 2022. Với thành tích đã đạt được, năm 2021. Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho Hội CCB xã, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021


Năm 2022, Hội CCB xã tiếp tục vận động các thế hệ CCB tích cực học tập, nâng cao trình độ, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực, phấn đấu xây dựng hội vững mạnh về Chính trị, Tư tưởng, Đạo đức, Tổ chức và Cán bộ

New Picture (45).png
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB xã trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tạo hạn chế và đề nghị hội CCB xã, các chi hội thôn tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Vận động hội viên phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngoài ra, Hội CCB xã phải đẩy mạnh hơn nữa các phong trào trong hội viên và lan tỏa đến nhân dân trong xã về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới Kiểu mẫu, tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niêm tham gia khám nghĩa vụ quân sự. Tăng cường, thu hút phát triển hội viên mới, phát huy vai trò kiểm tra giám sát, tham gia giải quyết các vụ việc ở thôn, ở xã, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã nhà. Hội CCB cần làm thật tốt, chuẩn bị kỹ càng các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Tổng kết công tác Hội và phong trào cựu chiến binh năm 2021

Đăng lúc: 08/12/2021 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 08/12/2021, Hội cựu chiến binh (CCB) xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào CCB năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2022

New Picture (43).png

Đồng chí Ngô Đại Tá – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã – Chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Các đồng chí Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh xã, các đồng chí Chi Hội trưởng ở các thôn và các tập thể cá nhân có thành tích xuât sắc được nhận giấy khen của Hội CCB huyện năm 2021.

New Picture (44).png
Đồng chí Ngô Xuân Quy – Phó Bí thư Đảng ủy ủy xã trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021
Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của Dịch Covid-19 nhưng Hội CCB xã đã chủ động quán triệt, xây dựng và triển khai quyết liệt chương trình, kế hoạch công tác Hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Trong năm Hội đã kết nạp thêm 9 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 354 người trong đó hội viên tham gia chống Pháp 6 người, hội viên tham gia chống Mỹ 180 người, có 27 hội viên là nữ, Hội đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân Thiệu Hóa và xã Thiệu Ngọc gặp khó khăn trong đại Dịch Covid 19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội đã tổ chức kiện toàn xong 6/6 chi hội để chuẩn bị cho Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, vận động tuyển quân năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 7 thanh niên nhập ngũ, giải quyết tốt các chính sách liên quan đến CCB, Hiện nay Hội đang rất tích cực trong việc vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia khám nghĩa vụ quân sự năm 2022. Với thành tích đã đạt được, năm 2021. Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho Hội CCB xã, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021


Năm 2022, Hội CCB xã tiếp tục vận động các thế hệ CCB tích cực học tập, nâng cao trình độ, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực, phấn đấu xây dựng hội vững mạnh về Chính trị, Tư tưởng, Đạo đức, Tổ chức và Cán bộ

New Picture (45).png
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB xã trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tạo hạn chế và đề nghị hội CCB xã, các chi hội thôn tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Vận động hội viên phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngoài ra, Hội CCB xã phải đẩy mạnh hơn nữa các phong trào trong hội viên và lan tỏa đến nhân dân trong xã về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới Kiểu mẫu, tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niêm tham gia khám nghĩa vụ quân sự. Tăng cường, thu hút phát triển hội viên mới, phát huy vai trò kiểm tra giám sát, tham gia giải quyết các vụ việc ở thôn, ở xã, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của xã nhà. Hội CCB cần làm thật tốt, chuẩn bị kỹ càng các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT