Thẩm định xét, công nhận các Thôn của xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Đăng lúc: 23/11/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 20/11/2020,Đoàn thẩm tra, thẩm định xét, công nhận Thôn đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM ) huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị, thẩm định xét công nhận các thôn Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn thônnông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT – Trưởng đoàn thẩm định chủ trì hội nghị.
New Picture (1).png
Hội nghị thẩm định thôn Nông thôn mới tại xã Thiệu Ngọc
Đoàn thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, trực tiếp đi thẩm định các tiêu chí tạicác thôn Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn xã Thiệu Ngọc.
New Picture (2).png
Đại diện Ban phát triển thôn báo cáo kết quả xây dựng thôn NTM
Sau khi nghe Ban đại diện phát triển thôn nông thôn mới báo cáo kết quả xây dựng thông NTM. UBND xã Thiệu Ngọc báo cáo kết quả thẩm tra thôn NTM của xã, ý kiến phát biểu thảo luận, góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới huyện đã tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới xã Thiệu Ngọc cho 05 thôn: Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 05 thôn của xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2020.
New Picture (3).png
Đồng chí Hoàng Anh Tuấn- HUV – Trưởng phòng Nông nghiêp – PTNT -Trưởng đoàn phát biểu kết luận Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Đoàn thẩm định đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mớicủa xã. Đồng chí cũng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân và cán bộ của 05 thôn trong việc phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí thôn nông thôn mới, đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Thiệu Ngọc cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, trong đó, tập trung vào tiêu chí môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trang thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Thẩm định xét, công nhận các Thôn của xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Đăng lúc: 23/11/2020 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 20/11/2020,Đoàn thẩm tra, thẩm định xét, công nhận Thôn đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM ) huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị, thẩm định xét công nhận các thôn Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn thônnông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT – Trưởng đoàn thẩm định chủ trì hội nghị.
New Picture (1).png
Hội nghị thẩm định thôn Nông thôn mới tại xã Thiệu Ngọc
Đoàn thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, trực tiếp đi thẩm định các tiêu chí tạicác thôn Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn xã Thiệu Ngọc.
New Picture (2).png
Đại diện Ban phát triển thôn báo cáo kết quả xây dựng thôn NTM
Sau khi nghe Ban đại diện phát triển thôn nông thôn mới báo cáo kết quả xây dựng thông NTM. UBND xã Thiệu Ngọc báo cáo kết quả thẩm tra thôn NTM của xã, ý kiến phát biểu thảo luận, góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới huyện đã tiến hành bỏ phiếu xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới xã Thiệu Ngọc cho 05 thôn: Chẩn Xuyên 1, Chẩn Xuyên 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2 và Tân Sơn. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 05 thôn của xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2020.
New Picture (3).png
Đồng chí Hoàng Anh Tuấn- HUV – Trưởng phòng Nông nghiêp – PTNT -Trưởng đoàn phát biểu kết luận Hội nghị
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Đoàn thẩm định đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mớicủa xã. Đồng chí cũng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân và cán bộ của 05 thôn trong việc phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí thôn nông thôn mới, đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Thiệu Ngọc cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, trong đó, tập trung vào tiêu chí môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trang thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT