Phụ nữ xã Thiệu Ngọc tích cực tham gia Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Góp phần vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã

Ngày 15/08/2019 14:47:44

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ (HPN) xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đã triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Góp phần vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã.
Untitled.jpg
Hội viên phụ nữ xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa) chung tay dọn vệ sinh môi trường "100% gia đình hội viên đều đăng ký tham gia Cuộc vận động (CVĐ), từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.
HPN xã Thiệu Ngọc có 6 chi hội với 830 hội viên, đời sống của hội viên tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn tích cực hưởng ứng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Trên cơ sở đó, HPN xã cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, vận động chị em tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác thực hiện CVĐ.
: HPN xã Thiệu Ngọc đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, chị em có điều kiện trao đổi kinh nghiệm với cách làm hay, hiệu quả và nhân rộng mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong đó, tiêu chí "3 sạch” được gắn với tiêu chí số 17 về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
trồng hoa.jpg
Phụ nữ Thiệu Ngọc tích cực trồng hoa thay thế cỏ dại hai bên ven đường, chung tay xây dựng nông thôn mới
Để thực hiện tốt tiêu chí này, HPN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, làng, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ và các hội thi, phát động phong trào thi đua yêu nước... Nhờ đó, chị em hội viên phụ nữ đã hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để tự giác thực hiện. Hội đã phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện tốt các tiêu chí.
Đến nay, các chi hội đã xây dựng được hơn ……………nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng tỷ lệ gia đình hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh lên…………………….. Các chi hội còn tổ chức cho chị em hội viên hưởng ứng lễ phát động "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”, thực hiện nếp sống văn minh. Duy trì, nhân rộng các mô hình không sinh con thứ 3, vận động hội viên xây dựng chuồng trại cách xa nơi ở, không thả rông gia súc, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.
. Bên cạnh đó, các chi hội còn thường xuyên tổ chức thu gom rác thải đưa về nơi quy định, trồng cây xanh tạo bóng mát ở hai bên đường vào làng và xung quanh làng để chống gió, bão...”.
Với việc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà nhiều làng tỷ lệ đói nghèo, tình trạng sinh con thứ 3, trẻ em bỏ học... đã giảm hẳn. Cuộc sống các gia đình hội viên đã được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được giữ gìn vệ sinh, việc thả rông gia súc không còn diễn ra. Từ những thành công đó, HPN xã Thiệu Ngọc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình CVĐ đến các làng trên địa bàn toàn xã.
hoa.jpg
Phụ nữ Thiệu Ngọc trao “bê vàng” trong chương trình giúp hội viên thoát nghèo

Phụ nữ xã Thiệu Ngọc tích cực tham gia Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Góp phần vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã

Đăng lúc: 15/08/2019 14:47:44 (GMT+7)

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ (HPN) xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa đã triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Góp phần vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã.
Untitled.jpg
Hội viên phụ nữ xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa) chung tay dọn vệ sinh môi trường "100% gia đình hội viên đều đăng ký tham gia Cuộc vận động (CVĐ), từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.
HPN xã Thiệu Ngọc có 6 chi hội với 830 hội viên, đời sống của hội viên tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn tích cực hưởng ứng CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Trên cơ sở đó, HPN xã cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, vận động chị em tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác thực hiện CVĐ.
: HPN xã Thiệu Ngọc đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, chị em có điều kiện trao đổi kinh nghiệm với cách làm hay, hiệu quả và nhân rộng mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong đó, tiêu chí "3 sạch” được gắn với tiêu chí số 17 về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
trồng hoa.jpg
Phụ nữ Thiệu Ngọc tích cực trồng hoa thay thế cỏ dại hai bên ven đường, chung tay xây dựng nông thôn mới
Để thực hiện tốt tiêu chí này, HPN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, làng, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ và các hội thi, phát động phong trào thi đua yêu nước... Nhờ đó, chị em hội viên phụ nữ đã hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để tự giác thực hiện. Hội đã phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện tốt các tiêu chí.
Đến nay, các chi hội đã xây dựng được hơn ……………nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng tỷ lệ gia đình hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh lên…………………….. Các chi hội còn tổ chức cho chị em hội viên hưởng ứng lễ phát động "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”, thực hiện nếp sống văn minh. Duy trì, nhân rộng các mô hình không sinh con thứ 3, vận động hội viên xây dựng chuồng trại cách xa nơi ở, không thả rông gia súc, giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.
. Bên cạnh đó, các chi hội còn thường xuyên tổ chức thu gom rác thải đưa về nơi quy định, trồng cây xanh tạo bóng mát ở hai bên đường vào làng và xung quanh làng để chống gió, bão...”.
Với việc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” mà nhiều làng tỷ lệ đói nghèo, tình trạng sinh con thứ 3, trẻ em bỏ học... đã giảm hẳn. Cuộc sống các gia đình hội viên đã được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được giữ gìn vệ sinh, việc thả rông gia súc không còn diễn ra. Từ những thành công đó, HPN xã Thiệu Ngọc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình CVĐ đến các làng trên địa bàn toàn xã.
hoa.jpg
Phụ nữ Thiệu Ngọc trao “bê vàng” trong chương trình giúp hội viên thoát nghèo