BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THU GOM VỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NGOÀI ĐỒNG

Ngày 15/08/2019 15:03:57

Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã! Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã.
Cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi phức tạp khó lường của khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình trọng điểm, thực hiện thường xuyên 1 tháng ra quân 1 ngày vào ngày chủ nhật tuần cuối tháng, quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó quan tâm đến Vệ Sinh Môi Trường đặc biệt là các vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng để về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.
Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hương ước của thôn xóm, khu dân cư về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã; Hội Nông dân xã đã tổ chức lồng ghép nhiều buổi hội nghị, giao ban, …Nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của Hội viên và người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt. Chôn lấp xác động vật chết, đối với các loại rác thải dễ phân hủy và đốt các loại vỏ bao đựng thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa và ni lông để tránh tình trạng cồng kềnh quá tải cho người thu gom.
Đến nay các chi hội nông dân trong xã đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nên cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, sử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình, Hội viên ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp....
Trong cuộc sống hàng ngày, Hội Nông xã đề nghị các chi hội vận động hội viên gương mẫu bằng những việc làm cụ thể giữ gìn vệ sinh quanh khu vực nhà ở, cải tạo vườn, ao, truồng trại chăn nuôi để nhà luôn sạch, vườn luôn xanh. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không xả nước sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra kênh rạch chung. Các chi hội đã thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, mô hình vệ sinh đồng ruộng,thu gom vỏ bao và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; các làng văn hóa xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường. Các Chi hội chủ động thường xuyên thông tin về Hội nông dân xã về công tác bảo vệ Môi Trường, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trên địa bàn thôn.
nd.jpg
(BCH Hội Nông dân xã ra quân tổng dọn VSMT, thu gom vỏ bao thuốc bảo về thực vật)
Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân!
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường trong lành. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thu gom, xử lý rác thải, thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), theo phương châm“Nhà sạch vườn xanh, đường bê tông, sông không rác”góp phần xây dựng xã giàu đẹp, văn minh. Duy trì thường xuyên phong trào chung tay bảo vệ môi trường đường làng ngõ xóm. Tích cực nhân rộng các điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, đem lại hiệu quả tích cực, không những nâng cao ý thức mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của các Hội viên và nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể.
Hiện nay, Hội Nông dân xã đã có 6/6 Chi hội có Hội viên tham gia vào tổ thu gom rác thải của thôn hàng tháng tổ chức thu gom 4 lần vào chủ nhật hàng tuần để chở về nơi quy định. Tích cực vận động các gia đình Hội viên có chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học biogas xử lý chất thải chăn nuôi, do vậy tình trạng đổ, đốt rác thải bừa bãi được hạn chế, nhiều điểm ô nhiễm môi trường được xử lý…
Hội Nông Dân xã kêu gọi Toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã tích cực chủ động trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh việc quyét dọn vệ sinh hàng ngày, hàng tuần BCH Hội nông dân xã tổ chức cho BCH và cán bộ các chi hội ra quân tổng dọn VSMT ở cức tuyến đường Hội quản lý và thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng mang về nơi quy định để xử lý.
Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã! Xây dựng Nông thôn mới là việc làm thường xuyên trong đó tiêu chí Môi trường sẽ được tiến hành quyết liệt, Chủ động, tích cực huy động sức mạnh của đông đảo cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong xã chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hoàn thành các tiêu chí NTM vào 9 tháng đầu năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra…

BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ THU GOM VỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NGOÀI ĐỒNG

Đăng lúc: 15/08/2019 15:03:57 (GMT+7)

Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã! Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã.
Cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi phức tạp khó lường của khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình trọng điểm, thực hiện thường xuyên 1 tháng ra quân 1 ngày vào ngày chủ nhật tuần cuối tháng, quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó quan tâm đến Vệ Sinh Môi Trường đặc biệt là các vỏ bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng để về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.
Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hương ước của thôn xóm, khu dân cư về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã; Hội Nông dân xã đã tổ chức lồng ghép nhiều buổi hội nghị, giao ban, …Nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của Hội viên và người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt. Chôn lấp xác động vật chết, đối với các loại rác thải dễ phân hủy và đốt các loại vỏ bao đựng thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa và ni lông để tránh tình trạng cồng kềnh quá tải cho người thu gom.
Đến nay các chi hội nông dân trong xã đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nên cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, sử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình, Hội viên ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp....
Trong cuộc sống hàng ngày, Hội Nông xã đề nghị các chi hội vận động hội viên gương mẫu bằng những việc làm cụ thể giữ gìn vệ sinh quanh khu vực nhà ở, cải tạo vườn, ao, truồng trại chăn nuôi để nhà luôn sạch, vườn luôn xanh. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không xả nước sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra kênh rạch chung. Các chi hội đã thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, mô hình vệ sinh đồng ruộng,thu gom vỏ bao và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; các làng văn hóa xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường. Các Chi hội chủ động thường xuyên thông tin về Hội nông dân xã về công tác bảo vệ Môi Trường, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trên địa bàn thôn.
nd.jpg
(BCH Hội Nông dân xã ra quân tổng dọn VSMT, thu gom vỏ bao thuốc bảo về thực vật)
Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân!
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường trong lành. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thu gom, xử lý rác thải, thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), theo phương châm“Nhà sạch vườn xanh, đường bê tông, sông không rác”góp phần xây dựng xã giàu đẹp, văn minh. Duy trì thường xuyên phong trào chung tay bảo vệ môi trường đường làng ngõ xóm. Tích cực nhân rộng các điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, đem lại hiệu quả tích cực, không những nâng cao ý thức mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của các Hội viên và nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể.
Hiện nay, Hội Nông dân xã đã có 6/6 Chi hội có Hội viên tham gia vào tổ thu gom rác thải của thôn hàng tháng tổ chức thu gom 4 lần vào chủ nhật hàng tuần để chở về nơi quy định. Tích cực vận động các gia đình Hội viên có chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học biogas xử lý chất thải chăn nuôi, do vậy tình trạng đổ, đốt rác thải bừa bãi được hạn chế, nhiều điểm ô nhiễm môi trường được xử lý…
Hội Nông Dân xã kêu gọi Toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã tích cực chủ động trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh việc quyét dọn vệ sinh hàng ngày, hàng tuần BCH Hội nông dân xã tổ chức cho BCH và cán bộ các chi hội ra quân tổng dọn VSMT ở cức tuyến đường Hội quản lý và thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng mang về nơi quy định để xử lý.
Kính thưa toàn thể Hội viên và nhân dân trong xã! Xây dựng Nông thôn mới là việc làm thường xuyên trong đó tiêu chí Môi trường sẽ được tiến hành quyết liệt, Chủ động, tích cực huy động sức mạnh của đông đảo cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trong xã chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hoàn thành các tiêu chí NTM vào 9 tháng đầu năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra…