Thiệu Ngọc: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc: 22/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2021, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - TVHU – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – TVHU – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử xã, Bí thư, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà nhà trường, trưởng trạm y tế và thành viên các tổ bầu cử tại các thôn.New Picture (21).png

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diến biến phức, khó lườngnhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV vàHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở xã Thiệu Ngọc diễn ra thành công, tốt đẹp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của huyện xã Thiệu Ngọc đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống trực quan, trên Cổng thông tin điện tử xã, trên mạng xã hội, hệ thống pa nô áp phích, băng cờ khẩu hiệu, phát huy tối đa thời gian, hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, Công tác hiệp thương, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức đúng theo các quy đinh của pháp luật. Việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên đúng thời gian và đúng quy trình, toàn xã chia thành 06 tổ bầu cử tại các thôn Chẩn Xuyên 1 (Tổ 01) Chẩn Xuyên 2 (Tổ 02), Tân Bình 1 (Tổ 03) Tân Bình 2 (Tổ 04), Tân Sơn (Tổ 05), Thiện Phong (Tổ 06) với 3.722 cử tri.

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cử tri trong xã đã hăng hái, tích cực đi bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác bầu cử diễn ra đúng theo các quy định hướng dẫn của Luật, đã bầu đúng, bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, và 04 đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XV bầu được 24 người ( thiếu 1 đại biểu Tổ bầu cử số 06 – Thôn Thiện Phong). Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,8%. Công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có đơn thư khiếu kiện, đặc biệt là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19, Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là cuộc bầu cử thành công nhất từ trước đến nay.

New Picture (22).png

Từ những kết quả trên đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đó là:

Một là, Sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, chi ủy đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Phải bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và được phổ biến, quán triệt đầy đủ, chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, xây dựng các kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của xã, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử.

Tập trung chỉ đạo để cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong công tác chỉ đạo phải thống nhất, thông suốt từ Đảng ủy đến Chi bộ, từ Thường vụ Đảng ủy đến đảng ủy viên, Từ xã đến thôn trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công việc.

Hai là, Việc thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã theo các nội dung tuyên truyền của từng giai đoạn, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã, trên các trang mạng xã hội của xã, tuyên truyền trực quan, tổ chức các đoàn xe lưu động của các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức tuyên truyền đến từng ngõ nhỏ. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc vận động khuyến khích người dân, cử tri cả nước tham gia vào các bước trong quá trình bầu cử để tạo không khí tin tưởng, phấn khởi đối với cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

Ba là,Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; bảo đảm phát huy dân chủ từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu, các Tổ bầu cử phải lựa chọn, cử ra những người có kinh nghiệm, có sức khỏe, trẻ tuổi; không cử ra những người cao tuổi tham gia tổ bầu cử. UBND xã phải cử ra những cán bộ, công chức xã làm Tổ trưởng, Thư ký của các tổ bầu tại các thôn.

Bốn là, Ủy ban bầu cử xã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; Nắm bắt kịp thời, đề phòng từ xã, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên, kết hợp giải thích, tuyên truyền để vận động nhân hiểu biết về quy định của Luật bầu cử và các quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Năm là, Phải tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường, thường xuyên rà soát nội dung công việc đã triển khai theo kế hoạch, phải thành lập nhiều đoàn công tác theo nhiều nội dung, chuyên đề khác nhau để kiểm tra, giám sát công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh đúng theo các quy định của pháp luật

New Picture (23).png

Tại Hội nghị, xã Thiệu Ngọc đã khen thưởng 3 tập thể và 11 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Thiệu Ngọc: Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đăng lúc: 22/06/2021 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2021, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thứ - TVHU – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – TVHU – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử xã, Bí thư, Trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà nhà trường, trưởng trạm y tế và thành viên các tổ bầu cử tại các thôn.New Picture (21).png

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diến biến phức, khó lườngnhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV vàHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở xã Thiệu Ngọc diễn ra thành công, tốt đẹp.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của huyện xã Thiệu Ngọc đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống trực quan, trên Cổng thông tin điện tử xã, trên mạng xã hội, hệ thống pa nô áp phích, băng cờ khẩu hiệu, phát huy tối đa thời gian, hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, Công tác hiệp thương, tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức đúng theo các quy đinh của pháp luật. Việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên đúng thời gian và đúng quy trình, toàn xã chia thành 06 tổ bầu cử tại các thôn Chẩn Xuyên 1 (Tổ 01) Chẩn Xuyên 2 (Tổ 02), Tân Bình 1 (Tổ 03) Tân Bình 2 (Tổ 04), Tân Sơn (Tổ 05), Thiện Phong (Tổ 06) với 3.722 cử tri.

Đúng 7 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cử tri trong xã đã hăng hái, tích cực đi bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác bầu cử diễn ra đúng theo các quy định hướng dẫn của Luật, đã bầu đúng, bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, và 04 đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XV bầu được 24 người ( thiếu 1 đại biểu Tổ bầu cử số 06 – Thôn Thiện Phong). Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,8%. Công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có đơn thư khiếu kiện, đặc biệt là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19, Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là cuộc bầu cử thành công nhất từ trước đến nay.

New Picture (22).png

Từ những kết quả trên đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đó là:

Một là, Sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, chi ủy đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Phải bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và được phổ biến, quán triệt đầy đủ, chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, xây dựng các kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của xã, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử.

Tập trung chỉ đạo để cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong công tác chỉ đạo phải thống nhất, thông suốt từ Đảng ủy đến Chi bộ, từ Thường vụ Đảng ủy đến đảng ủy viên, Từ xã đến thôn trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công việc.

Hai là, Việc thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã theo các nội dung tuyên truyền của từng giai đoạn, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử xã, trên các trang mạng xã hội của xã, tuyên truyền trực quan, tổ chức các đoàn xe lưu động của các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức tuyên truyền đến từng ngõ nhỏ. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc vận động khuyến khích người dân, cử tri cả nước tham gia vào các bước trong quá trình bầu cử để tạo không khí tin tưởng, phấn khởi đối với cuộc bầu cử, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp.

Ba là,Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; bảo đảm phát huy dân chủ từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu, các Tổ bầu cử phải lựa chọn, cử ra những người có kinh nghiệm, có sức khỏe, trẻ tuổi; không cử ra những người cao tuổi tham gia tổ bầu cử. UBND xã phải cử ra những cán bộ, công chức xã làm Tổ trưởng, Thư ký của các tổ bầu tại các thôn.

Bốn là, Ủy ban bầu cử xã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; Nắm bắt kịp thời, đề phòng từ xã, giải quyết tốt các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và nhân sự ứng cử viên, kết hợp giải thích, tuyên truyền để vận động nhân hiểu biết về quy định của Luật bầu cử và các quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Năm là, Phải tăng cường công tác kiểm tra tại hiện trường, thường xuyên rà soát nội dung công việc đã triển khai theo kế hoạch, phải thành lập nhiều đoàn công tác theo nhiều nội dung, chuyên đề khác nhau để kiểm tra, giám sát công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh đúng theo các quy định của pháp luật

New Picture (23).png

Tại Hội nghị, xã Thiệu Ngọc đã khen thưởng 3 tập thể và 11 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT