Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 22/06/2021 (GMT+7)
100%

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII,

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

New Picture (24).png

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2021 , HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Ngô Xuân Quy Phó - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021, triệu tập viên của kỳ họp chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên – Chánh văn phòng Huyện ủy, các ông bà đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa được bầu tại xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe đồng chí Trịnh Đình Lý – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách 24 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trịnh Đình Lý đã nhiệt liệt biểu dương cử tri trong xã với ý thức chính trị, trách nhiệm công dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2021 ở xã Thiệu Ngọc và tin tưởng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sẽ làm tròn trọng trách "Người đại biểu của nhân dân".

New Picture (25).png

Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

ra mắt cử tri và nhân dân trong xã tại kỳ hộp

Tiếp đó, Kỳ họp thứ nhất HĐND xã triển khai bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XII; các đồng chí Đỗ Đình Anh tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII. Thường trực HĐND xã khóa XII trực tiếp điều hành, trình bày dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần các ban HĐND đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu cử trưởng, phó các ban của HĐND. Kết quả, Ban Kinh tế - Xã hội đồng chí Ngô Văn Thắng - ĐUV - Chủ tịch Hội Nông dân trúng cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban đồng chí Nguyễn Tiền Phương; Ban Pháp chế HĐND xã đồng chí Nguyễn Duy Đức - ĐUV – Bí thư Đoàn xã trúng cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban đồng chí Nguyễn Văn Chung.

New Picture (26).png

Lãnh đạo UBND và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của UBND xã. Đồng chí Trịnh Đình Lý - Phó Bí thư Đảng ủy tái trúng cử Chủ tịch UBND xã và đồng chí Ngô Xuân Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Ngô Đức Hạnh - ĐUV - Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Nguyễn Mạnh Huy - ĐUV - Trưởng Công an xã trúng cử Ủy viên UBND xã Thiệu Ngọc nhiệm kỳ kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQVN xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND xã Khóa XII với cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã và thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 22/06/2021 (GMT+7)
100%

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII,

Nhiệm kỳ 2021 - 2026

New Picture (24).png

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2021 , HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Ngô Xuân Quy Phó - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021, triệu tập viên của kỳ họp chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Lương Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Đệ - Huyện ủy viên – Chánh văn phòng Huyện ủy, các ông bà đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa được bầu tại xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe đồng chí Trịnh Đình Lý – Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách 24 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trịnh Đình Lý đã nhiệt liệt biểu dương cử tri trong xã với ý thức chính trị, trách nhiệm công dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2021 ở xã Thiệu Ngọc và tin tưởng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp sẽ làm tròn trọng trách "Người đại biểu của nhân dân".

New Picture (25).png

Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026

ra mắt cử tri và nhân dân trong xã tại kỳ hộp

Tiếp đó, Kỳ họp thứ nhất HĐND xã triển khai bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Đỗ Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XII; các đồng chí Đỗ Đình Anh tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII. Thường trực HĐND xã khóa XII trực tiếp điều hành, trình bày dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần các ban HĐND đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu cử trưởng, phó các ban của HĐND. Kết quả, Ban Kinh tế - Xã hội đồng chí Ngô Văn Thắng - ĐUV - Chủ tịch Hội Nông dân trúng cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban đồng chí Nguyễn Tiền Phương; Ban Pháp chế HĐND xã đồng chí Nguyễn Duy Đức - ĐUV – Bí thư Đoàn xã trúng cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban đồng chí Nguyễn Văn Chung.

New Picture (26).png

Lãnh đạo UBND và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Thiệu Ngọc khóa XII tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của UBND xã. Đồng chí Trịnh Đình Lý - Phó Bí thư Đảng ủy tái trúng cử Chủ tịch UBND xã và đồng chí Ngô Xuân Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Ngô Đức Hạnh - ĐUV - Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Nguyễn Mạnh Huy - ĐUV - Trưởng Công an xã trúng cử Ủy viên UBND xã Thiệu Ngọc nhiệm kỳ kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQVN xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND xã Khóa XII với cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã và thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT