Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 24/02/2021 (GMT+7)
100%

Sáng 22 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Ngọcđã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân công thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã.
New Picture (15).png
Đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp xã Thiệu Ngọc, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự, quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.
Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã ban hành Quyết định số 37/QĐ - ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 17 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng bộ làm Trưởng ban, UBND xã đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND xã được phân bổ, cơ cấu 25 đại biểu HĐND xã, giới thiệu 64 ứng viên tham gia ứng cử.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã yêu cầu các ngành, đơn vị, các chi bộ quán triệt sâu sắc cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã ý nghĩa của cuộc bầu cử, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là “ngày hội của toàn dân; Xây dựng phương án cụ thể, chi tiết bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trước, trong và sau ngày bầu cử, giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); Tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Thực hiện tốt các quy trình hiệp thương, đặc biệt lưu ý lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng Luật Bầu cử;Tổ chức tốt các hội nghị để những người ra ứng cử tiếp xúc với cử tri trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 24/02/2021 (GMT+7)
100%

Sáng 22 tháng 01 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Ngọcđã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân công thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã.
New Picture (15).png
Đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp xã Thiệu Ngọc, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự, quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.
Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đảng ủy xã Thiệu Ngọc đã ban hành Quyết định số 37/QĐ - ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 17 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng bộ làm Trưởng ban, UBND xã đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND xã được phân bổ, cơ cấu 25 đại biểu HĐND xã, giới thiệu 64 ứng viên tham gia ứng cử.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Đồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã yêu cầu các ngành, đơn vị, các chi bộ quán triệt sâu sắc cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã ý nghĩa của cuộc bầu cử, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là “ngày hội của toàn dân; Xây dựng phương án cụ thể, chi tiết bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trước, trong và sau ngày bầu cử, giải quyết kịp thời đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); Tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Thực hiện tốt các quy trình hiệp thương, đặc biệt lưu ý lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng Luật Bầu cử;Tổ chức tốt các hội nghị để những người ra ứng cử tiếp xúc với cử tri trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT