Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 04/12/2020, xã Thiệu Ngọc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh gắn,xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2020. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Đội Trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện, cán bộ Ban CHQS huyện phụ trách địa bàn. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND xã, UB MTTQ xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng.
Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Xuân Quy - Phó Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy -Trưởng Công an xã thông qua Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020. Việc Xây dựng cơ sở và Thực hiện QCDC ở cơ đã thực sự tạo thêm động lực và khơi dậy tiềm năng để các chi bộ, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phát huy phẩm chất chính trị, năng lực công tác và lòng nhiệt thành đối với trách nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có 05/6 thôn được đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới. Tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Mặt trân tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân, Tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã, các hoạt động ở thôn đảm bảo công khai minh, bạch tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả việc : “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”
Công tác Quốc phòng Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, cũng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với cũng cố quốc phòng. Công tác tuyển quân và công tác huấn luyện được chú trọng hoàn thành kế hoạch tuyển quân 05/05 thanh niên nhập ngũ theo kế hoạch, các đơn vị đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Thực hiện tôt phương án phòng chống lụt bõa, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
Công tác An ninh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ổn đinh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Công an xã được bổ sung đủ 05 đồng chí công an chính quy, hoạt động của hệ thống Camera an ninh trong xã hoạt động hiệu quả, đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát dữ liệu dân cư trong toàn xã. Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ việc liên quan đến ANTT. Công an xã đã phối hợp với tổ hòa giải thôn hòa giải 03 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn nhỏ,xử phạt vi phạm hành chính tại xã 05 vụ việc (trong đó: 02 vụ việc về ANTT, 03 vụ việc khai thác tài nguyên trái phép);Chuyển công an huyện 02 vụ. trong đó 01 vụ tai nạn giao thông, 01 vụ việc khai thác khoáng sản (đất) trái phép.
New Picture (1).png
Tập thể, cá nhân được tặng giấy khen tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Đội Trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện đã ghi nhận và đánh giá cáo kết quả công tác quốc phòng an ninh xã nhà đã đạt được trong năm 2020 và những phương hướng nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận nhức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; tập trung thực hiện tốt các giải pháp, không để bất ngờ, bị động về an ninh; tiếp tục tấn công truy quét tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; kiềm chế và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, dành sự quan tâm đúng mức cho thực hiện nhiệm vụ QPAN, tạo điều kiện thuận lợi để các ngành hoàn thành nhiệm vụ QPAN theo kế hoạch được giao.Yêu cầu Công an xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 5 năm 2021. Phát huy có hiệu quả hoạt động của các tố an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội, tiếp tục kêu gọi đầu tư hoàn thiện hệ thống camera an ninh trong địa bàn toàn xã.
Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020

Đăng lúc: 10/12/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 04/12/2020, xã Thiệu Ngọc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh gắn,xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2020. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Đội Trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện, cán bộ Ban CHQS huyện phụ trách địa bàn. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND xã, UB MTTQ xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, công an viên, thôn đội trưởng.
Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Xuân Quy - Phó Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND xã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy -Trưởng Công an xã thông qua Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020. Việc Xây dựng cơ sở và Thực hiện QCDC ở cơ đã thực sự tạo thêm động lực và khơi dậy tiềm năng để các chi bộ, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phát huy phẩm chất chính trị, năng lực công tác và lòng nhiệt thành đối với trách nhiệm được Đảng và Nhà nước giao phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có 05/6 thôn được đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới. Tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Mặt trân tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân, Tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã, các hoạt động ở thôn đảm bảo công khai minh, bạch tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả việc : “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”
Công tác Quốc phòng Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, cũng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với cũng cố quốc phòng. Công tác tuyển quân và công tác huấn luyện được chú trọng hoàn thành kế hoạch tuyển quân 05/05 thanh niên nhập ngũ theo kế hoạch, các đơn vị đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Thực hiện tôt phương án phòng chống lụt bõa, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
Công tác An ninh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ổn đinh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Công an xã được bổ sung đủ 05 đồng chí công an chính quy, hoạt động của hệ thống Camera an ninh trong xã hoạt động hiệu quả, đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát dữ liệu dân cư trong toàn xã. Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ việc liên quan đến ANTT. Công an xã đã phối hợp với tổ hòa giải thôn hòa giải 03 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn nhỏ,xử phạt vi phạm hành chính tại xã 05 vụ việc (trong đó: 02 vụ việc về ANTT, 03 vụ việc khai thác tài nguyên trái phép);Chuyển công an huyện 02 vụ. trong đó 01 vụ tai nạn giao thông, 01 vụ việc khai thác khoáng sản (đất) trái phép.
New Picture (1).png
Tập thể, cá nhân được tặng giấy khen tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Đội Trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện đã ghi nhận và đánh giá cáo kết quả công tác quốc phòng an ninh xã nhà đã đạt được trong năm 2020 và những phương hướng nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận nhức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân; tập trung thực hiện tốt các giải pháp, không để bất ngờ, bị động về an ninh; tiếp tục tấn công truy quét tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; kiềm chế và đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, dành sự quan tâm đúng mức cho thực hiện nhiệm vụ QPAN, tạo điều kiện thuận lợi để các ngành hoàn thành nhiệm vụ QPAN theo kế hoạch được giao.Yêu cầu Công an xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 5 năm 2021. Phát huy có hiệu quả hoạt động của các tố an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội, tiếp tục kêu gọi đầu tư hoàn thiện hệ thống camera an ninh trong địa bàn toàn xã.
Cổng thông tin điện tử xã Thiệu Ngọc
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT