Tuyên truyền toàn thể nhân dân cùng tham gia BHYT tự nguyện

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Điều này đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo “chi phí y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế là những chi phí hiểm hoạ” và nó có thể khiến cho người dân có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí người dân có điều kiện kinh tế khá giả trở thành người nghèo sau một vài lần điều trị bệnh” Luật số 46/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/10/2015. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Ngọc thông báo những nội dung cơ bản sau:
1, Về đối tượng tham gia:
Luật quy định hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).
2, Về thủ tục tham gia, phương thức đóng:
Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm kê khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo hướng dẫn của đại lý thu tại các Đại lý thu mua BHYT xã và bưu điện văn hóa xã. Người tham gia được lựa chọn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng BHYT một lần thông qua đại lỹ thu.
3, Mức đóng:
Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: Người thứ nhất 1 tháng đóng bằng 4,5 % mức lương cớ sở, từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4 mức đóng giảm lần lượt bằng 70 %, 60%, 50 % mức đóng của người thứ 1 và từ người thứ 5 trở đi đóng chỉ bằng 40 % mức đóng của người thứ 1.
4, Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.
Người tham gia lần đầu, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 người, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.
Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sủ dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu hoặc đóng trực tiếp tại BHYT huyện.
5, Quyền lợi của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Một là: Được cấp thẻ BHYT.
Hai là: Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.
Ba là: Được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế.
Bốn là: Được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.
6, Mức hưởng:
Trường hợp khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức: 100 % chi phí khám chữa bệnh.
Trường hợp khám chữa bệnh vượt tuyết, trái tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện được quỹ bảo hiểm thanh toán: 80 % chi phí khi khám chữa bệnh.
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, giá dịch vụ y tế tăng cao từ 4 đến 6 lần, nếu không có thẻ BHYT thì người bệnh phải trả rất nhiều tiền, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đống thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, giađình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Vậy, Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Ngọc thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã, gia đình nào, thành viên nào chưa tham gia BHYT thì liên hệ với đại lý thu BHYT tại UBND xã để được hướng dẫn, làm thủ tục đăng ký mua thẻ BHYT để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình, góp phần vì sự bền vững của xã hội.

Tuyên truyền toàn thể nhân dân cùng tham gia BHYT tự nguyện

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Điều này đã được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo “chi phí y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế là những chi phí hiểm hoạ” và nó có thể khiến cho người dân có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí người dân có điều kiện kinh tế khá giả trở thành người nghèo sau một vài lần điều trị bệnh” Luật số 46/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/10/2015. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Để mọi người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Ngọc thông báo những nội dung cơ bản sau:
1, Về đối tượng tham gia:
Luật quy định hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương).
2, Về thủ tục tham gia, phương thức đóng:
Để tham gia BHYT hộ gia đình, hộ gia đình có trách nhiệm kê khai chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo hướng dẫn của đại lý thu tại các Đại lý thu mua BHYT xã và bưu điện văn hóa xã. Người tham gia được lựa chọn 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng BHYT một lần thông qua đại lỹ thu.
3, Mức đóng:
Mức đóng hàng tháng được quy định như sau: Người thứ nhất 1 tháng đóng bằng 4,5 % mức lương cớ sở, từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4 mức đóng giảm lần lượt bằng 70 %, 60%, 50 % mức đóng của người thứ 1 và từ người thứ 5 trở đi đóng chỉ bằng 40 % mức đóng của người thứ 1.
4, Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.
Người tham gia lần đầu, hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 người, kể từ ngày đóng BHYT. Người tham gia liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước.
Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sủ dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu hoặc đóng trực tiếp tại BHYT huyện.
5, Quyền lợi của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Một là: Được cấp thẻ BHYT.
Hai là: Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý.
Ba là: Được cơ quan BHXH giải thích cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế.
Bốn là: Được khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.
6, Mức hưởng:
Trường hợp khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán theo mức: 100 % chi phí khám chữa bệnh.
Trường hợp khám chữa bệnh vượt tuyết, trái tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện được quỹ bảo hiểm thanh toán: 80 % chi phí khi khám chữa bệnh.
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, giá dịch vụ y tế tăng cao từ 4 đến 6 lần, nếu không có thẻ BHYT thì người bệnh phải trả rất nhiều tiền, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đống thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta. Tham gia BHYT vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi. Vì lợi ích của bản thân, giađình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Vậy, Uỷ ban nhân dân xã Thiệu Ngọc thông báo đến toàn thể nhân dân trong toàn xã, gia đình nào, thành viên nào chưa tham gia BHYT thì liên hệ với đại lý thu BHYT tại UBND xã để được hướng dẫn, làm thủ tục đăng ký mua thẻ BHYT để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình, góp phần vì sự bền vững của xã hội.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT