Thông báo theo dõi và phòng trừ một số loại sâu bệnh của Ban chỉ đạo sản xuất xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa: Bà con nhân dân xã Thiệu Ngọc
Để chủ động quản lý tốt dịch hại lúa vụ mùa, đặc biệt là Rầy nâu, rầy lưng trắng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn nấm khô vằn đạt hiệu quả cao, đảm bảo năng suất. BCĐ Sản xuất xã khuyến cáo các biện pháp phòng trừ sau:
Rầy nâu, rầy lưng trắng khi rầy tuổi 1 – tuổi 3, mật độ dưới 3.000 con/m2, cây lúa đang còn xanh cần sử dụng các loại thuốc nội hấm, lưu dẫn mạnh như: LK setup 700 WG, AC Dinosin 500 WP, Ensil 10 EC ( BOM )...Khi rầy có mật độ cao trêm 3000con/m2, lúa đã chín sáp cần sử dụng thuốc tiếp xúc xông hơi mạnh như: Basa 50EC, Sairifos 585 EC...( Kết hợp rẽ lúa theo băng rộng 0.8 đến 1m)
- Bệnh nấm khô vằn: Phòng trừ bằng các loại thuốc Tinsupo, Vida, vidakin... để phun trừ.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Thời gian qua mưa giông kèm theo gió xuất hiện nhiều, cây lúa bước vào giai đoạn trổ bông vì vậy bệnh sẽ có nguy cơ tiếp tục gây hại mạnh trên diện rộng, làm hỏng lá đòng, ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh sớm nhất là trên các diện tích đã bị từ vụ trước, năm trước cần thực hiện phun phòng sau các cơn mưa rào, gió mạnh, các cơn bão vào giai đoạn cây lúa trổ bông. Sử dụng một số loại thuốc để phun như: Stawiner 20WP, Totan 200WP, Xantocin 40WP,… Phun đảm bảo lượng nước tối thiểu 30 lít/500m2, khi lá đã khô.
- Bệnh lem lép hạt: Gây hại trên trà lúa trổ gặp mưa kéo dài, ẩm độ cao. Khi đó cần phòng bệnh bằng một số loại thuốc như: Nevo 330EC, Tilt Super 300EC....phun khi lúa trổ báo.
- Điều kiện thời tiết từ nay đến cuối vụ diễn biến sẽ phức tạp, nhất là giai đoạn cây lúa trổ bông vào chín vì vậy cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông,... để có biện pháp xử lý kịp thời.
BCĐSX xã đề nghị tiểu BCĐSX các thôn và bà con nhân dân thực hiện quản lý, phòng trừ dịch hại kịp thời, bảo vệ cây lúa vụ mùa 2019 đạt năng suất hiệu quả cao.
BCĐ SẢN XUẤT XÃ

Thông báo theo dõi và phòng trừ một số loại sâu bệnh của Ban chỉ đạo sản xuất xã Thiệu Ngọc

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Kính thưa: Bà con nhân dân xã Thiệu Ngọc
Để chủ động quản lý tốt dịch hại lúa vụ mùa, đặc biệt là Rầy nâu, rầy lưng trắng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn nấm khô vằn đạt hiệu quả cao, đảm bảo năng suất. BCĐ Sản xuất xã khuyến cáo các biện pháp phòng trừ sau:
Rầy nâu, rầy lưng trắng khi rầy tuổi 1 – tuổi 3, mật độ dưới 3.000 con/m2, cây lúa đang còn xanh cần sử dụng các loại thuốc nội hấm, lưu dẫn mạnh như: LK setup 700 WG, AC Dinosin 500 WP, Ensil 10 EC ( BOM )...Khi rầy có mật độ cao trêm 3000con/m2, lúa đã chín sáp cần sử dụng thuốc tiếp xúc xông hơi mạnh như: Basa 50EC, Sairifos 585 EC...( Kết hợp rẽ lúa theo băng rộng 0.8 đến 1m)
- Bệnh nấm khô vằn: Phòng trừ bằng các loại thuốc Tinsupo, Vida, vidakin... để phun trừ.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Thời gian qua mưa giông kèm theo gió xuất hiện nhiều, cây lúa bước vào giai đoạn trổ bông vì vậy bệnh sẽ có nguy cơ tiếp tục gây hại mạnh trên diện rộng, làm hỏng lá đòng, ảnh hưởng đến năng suất. Vì vậy cần thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh sớm nhất là trên các diện tích đã bị từ vụ trước, năm trước cần thực hiện phun phòng sau các cơn mưa rào, gió mạnh, các cơn bão vào giai đoạn cây lúa trổ bông. Sử dụng một số loại thuốc để phun như: Stawiner 20WP, Totan 200WP, Xantocin 40WP,… Phun đảm bảo lượng nước tối thiểu 30 lít/500m2, khi lá đã khô.
- Bệnh lem lép hạt: Gây hại trên trà lúa trổ gặp mưa kéo dài, ẩm độ cao. Khi đó cần phòng bệnh bằng một số loại thuốc như: Nevo 330EC, Tilt Super 300EC....phun khi lúa trổ báo.
- Điều kiện thời tiết từ nay đến cuối vụ diễn biến sẽ phức tạp, nhất là giai đoạn cây lúa trổ bông vào chín vì vậy cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông,... để có biện pháp xử lý kịp thời.
BCĐSX xã đề nghị tiểu BCĐSX các thôn và bà con nhân dân thực hiện quản lý, phòng trừ dịch hại kịp thời, bảo vệ cây lúa vụ mùa 2019 đạt năng suất hiệu quả cao.
BCĐ SẢN XUẤT XÃ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT