Xã Thiệu Ngọc nằm ở phía tây bắc của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạn sông Chu.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT