Xã Thiệu Ngọc sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, hoạt động kinh tế - văn hóa - quốc phòng an ninh được nâng cao, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được nâng nên. Các hoạt động xã hội như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; quy chế dân chủ được phát huy; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo tiền đề để cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hiện đại, giá trị sản xuất, thâm canh lúa năng suất chất lượng được nâng cao, phát triển các loại cây nông nghiệp xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như: lúa đạt năng suất bình quân hàng năm ước đạt trên120 tạ/ha cùng với các loại cây có hạt khác để có tổng thu về lương thực hàng năm đạt 4.700 tấn bình quân hơn 800 kg/người/năm vượt kế hoạch đề ra. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người dân đã tăng lên đáng kể, đạt trung bình  40,3 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,65%, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá, hộ giàu...
Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã  đã được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã Thiệu Ngọc đã huy động trên 114 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 81 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới và xây dựng, chỉnh trang nhà cửa.
Dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn xã duy trì phát triển tốt, giải quyết việc làm cho 250 lao động ở khu dân cư, xã hiện có 600 lao động đi làm việc tại các công ty thu nhập bình quân đạt 5 - 6 triệu đồng/ người/ tháng. Văn hóa, thể dục thể thao từng bước phát triển, trung tâm văn hóa xã đạt chuẩn, 6/6 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn, sân vận động có diện tích 11.434m2, có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho nhân dân, với tổng kinh phí thực hiện gần 4 tỷ đồng. Trong giáo dục, tỷ lệ trẻ em đến lớp đúng độ tuổi ở bậc mầm non và tiểu học đạt 100%; tỷ lệ phổ cập cấp TH và THCS đạt 100%. Trạm y tế, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,7%.
Về môi trường, xã xây dựng 2 bãi rác tập trung với tổng diện tích là 5.000m2 tổng kinh phí thực hiện là 250 triệu đồng, thông qua hợp tác xã và ký kết với 6/6 thôn thu gom rác thải. Xây dựng 100 hố chứa rác thải ngoài đồng để thu gom rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật  tại các xứ đồng. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, trục đường xã, liên xã được bên tông hóa, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân...

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT