Thủ tục hành chính

Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”
  Trình tự thực hiện
Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình
Thành phần hồ sơ
- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình.

- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.


- Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy
Phí
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết
03 (ba) ngày làm việc
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Kết quả thực hiện
Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình
Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình