Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường2
2Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường2
3Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết2
4Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản2
5Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp.2
6Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.2
7Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng2
8Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở2
9Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)2
10Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật2
11Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật2
12Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại2
13Hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.2
14Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng2
15Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”2
16Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”2
17Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.2
18Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ, gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán2
19Đăng ký khai tử2
20Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con2
21Đăng ký nhận cha, mẹ, con2
22Đăng ký kết hôn2
23Đăng ký khai sinh2
24Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động2
25Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động2
26Thủ tục đăng ký khai tử lưu động2
27Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân2
28Thủ tục đăng ký giám hộ2
29Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ2
30Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch2