Lịch làm việc của UBND

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
12/8/2019
Thứ ba
13/8/2019
Thứ tư
14/8/2019
SángHọp trực tuyến VSATTPPhòng họp tầng 2 UBND huyệnNgô Đại Tá
Cả ngàyTập huấn CNTT tiêu chí số 8 xây dựng NTMTT Bồi dưỡng chính trị
Thứ năm
15/8/2019
SángTập huấn Cổng thông tin điện tựVăn phòng UBND xãNgô Đại Tá
Thứ sáu
16/8/2019
SángThi thẩm định sử dựng CNTT tiêu chí số 8Sở Văn hóa - Thông tinNgô Đại Tá
Thứ bảy
17/8/2019
SángHọp tổng kế 10 năm XDNTM huyện Thiệu HóaHội trường lớn
Chủ nhật
18/8/2019