Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - HĐND
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Ngô Xuân QuyCT HĐND945054919
2Đỗ Đình AnhPCT HĐND982951789

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT